Zoals ook al is uitgelegd op de Spelverloop pagina, kan een speler op 2 manieren punten scoren. Allereerst door een sterkere combinatie te maken dan de tegenstander. Daarnaast kan een speler punten scoren door hoge combinaties te maken en zo bonuspunten, ook wel royalties genoemd, te scoren. Allereerst vatten we de puntentelling zoals uitgelegd op de Spelverloop pagina kort samen:  • - Voor elke gewonnen rij wint de speler 1 punt
  • - Als een speler alle 3 rijen wint, wint hij geen 3 punten maar 6 punten
  • - Als een speler zijn hand fouled, dan wint de tegenstander automatisch 6 punten
  • - Alle punten die een speler wint, gaan ten koste van de tegenstander. Als speler 1 dus 6 punten wint, dan verliest speler 2 6 punten.

Royalties

Royalties zijn bonuspunten die beide spelers kunnen verdienen door hoge combinaties te maken. Voor het behalen van royalties is het niet verplicht om de rij ook te hebben gewonnen! Een speler kan zijn verlies dus verminderen door zelf ook royalties te scoren. Als een speler zijn hand heeft gefouled, dan wint hij ook geen royalties.

In de tabel hieronder staan de royalties die extra gewonnen kunnen worden. Zoals te zien is, kan vooral met de bovenste rij erg veel extra punten verdiend worden. Dit is zo, omdat het erg lastig is om in de bovenste rij goede kaarten neer te leggen. De middelste rij en de onderste rij moeten immers van hogere waarde zijn dan de bovenste rij. Onderaan deze pagina zullen nog een paar voorbeelden worden laten zien om de scores te bepalen. Let op: voor het spel 2-7 Pineapple gelden andere royalties voor de middelste rij. Deze staan onder aan deze pagina vermeldt.

Onderste rij
Middelste rij
Bovenste rij
Bovenste rij


Three of a Kind + 2 punten 66 + 1 punt 444 + 12 punten
Straat + 2 punten Straat + 4 punten 77 + 2 punten 555 + 13 punten
Flush + 4 punten Flush + 8 punten 88 + 3 punten 666 + 14 punten
Full House + 6 punten Full House + 12 punten 99 + 4 punten 777 + 15 punten
Four of a Kind + 10 punten Four of a Kind + 20 punten TT + 5 punten 888 + 16 punten
Straight Flush + 15 punten Straight Flush + 30 punten JJ + 6 punten 999 + 17 punten
Royal Flush + 25 punten Royal Flush + 50 punten QQ + 7 punten TTT + 18 punten

KK + 8 punten JJJ + 19 punten
AA + 9 punten QQQ + 20 punten
222 + 10 punten KKK + 21 punten
333 + 11 punten AAA + 22 punten


Voorbeeld 1

Speler 1 wint alle 3 de rijen van speler 2. Dit betekent dat speler 1 direct 6 punten te pakken heeft. Van speler 1 moeten de volgende royalties nog verwerkt worden:

  • - Four of a kind in de achterste rij: +10 punten
  • - Three of a kind in de middelste rij: +2 punten
  • - Three of a kind koningen in de bovenste rij: +21 punten

Maar ook speler 2 heeft nog royalties tegoed. Ook als een speler een rij verliest heeft hij recht op de extra bonuspunten! Speler 2 heeft een flush in de achterste rij. Dit levert hem 4 extra bonuspunten op.

Speler 1 behaald dus: 6 punten (voor de rijen) + 10 + 2 + 21 (royalties) = 39 punten.
Speler 2 wint geen 1 rij, dus speler 2 wint alleen royalties van 4 punten.

Speler 1 wint deze ronde dus overduidelijk. Door de scores van elkaar af te trekken, weten we hoeveel punten speler 1 wint. Speler 1 wint (39 - 4) 35 punten. Speler 2 verliest hierdoor 35 punten. Als beide spelers dus begonnen waren met 100 punten, heeft speler 1 nu 135 punten en speler 2 65 punten.

Voorbeeld 2

Speler 1 wint de middelste rij en speler 2 wint zowel de onderste als de bovenste rij. Daarnaast heeft speler 1 in de onderste rij een straat wat goed is voor 2 royalties. Speler 2 heeft in de onderste rij een flush en dit levert 4 royalties op. De eindscore is:

  • - Speler 1: 1 punt voor 1 rij + 2 royalties = 3 punten
  • - Speler 2: 2 punten voor 2 rijen + 4 royalties = 7 punten

De eindscore wordt bepaald door beide scores van elkaar af te trekken. Speler 2 wint de ronde, en hij wint (7 - 3) = 4 punten van speler 1.

Zoals voorbeeld 1 dus duidelijk laat zien, kunnen royalties een erg groot verschil maken in de puntentelling. Zorg er daarom ook voor dat je tijdens het spel op de hoogte bent van de royalties die behaald kunnen worden. Zo levert een flush op de onderste rij minder punten op dan 2 tienen in de bovenste rij!

Royalties bij 2-7 Pineapple

Bij het spel 2-7 Pineapple geldt voor de middelste rij afwijkende royalties. Om deze tabel goed te begrijpen is het ook van belang dat u op de hoogte bent van de spelregels van dit spel.

  Middelste rij
 9 hoog (bv. 2-3-6-8-9) + 1 punt 
 8 hoog (bv. 2-3-4-7-8)  + 2 punten
 7 hoog (bv. 2-3-5-6-7)  + 4 punten
2-3-4-5-7 + 8 punten

Nu we weten hoe de score bepaald moet worden, is er nog 1 belangrijk onderdeel niet besproken. Hoe komt een speler in Fantasyland? Als een speler in Fantasyland is belandt, ontvangt hij van de dealer direct 14 of 15 kaarten. De speler kan daardoor direct zien welke hoge combinaties hij neer kan leggen. Fantasyland levert daarom vaak veel punten op. Klik op de volgende link om er achter te komen hoe Fantasyland werkt.