Bij Open Face Chinees Poker is het de bedoeling om een zo sterk mogelijke combinatie van 3 rijen kaarten te maken. De sterkte van deze rijen kaarten wordt bepaald aan de hand van de normale waarde van pokerhanden. Deze combinaties worden ook gebruikt in onder andere Texas Hold'em.Hieronder staat een overzicht van de volgorde van de verschillende pokercombinaties.

Royal Flush

Royal Flush

De Royal Flush is de hoogste pokercombinatie die mogelijk is. Een Royal Flush is de combinatie van een Tien, Boer, Vrouw, Heer en Aas, allemaal in dezelfde kleur. Met kleur wordt bedoeld schoppen, klaveren, harten of ruiten. In het plaatje links zijn bijvoorbeeld alle kaarten van schoppen.

Straight flush

Straight Flush

De Straight Flush bestaat uit 5 opeenlopende kaarten van dezelfde kleur. De Aas kan zowel laag worden gebruikt (als een 1) als hoog (na de koning). In het voorbeeld links is de Aas laag gebruikt en zijn alle kaarten van harten. Als meerdere spelers een straight flush heeft, bepaald de hoogste kaart van de straight flush wie de hoogste combinatie heeft.

Four of a kind

Four of a Kind

Als u 4 dezelfde kaarten heeft, bijvoorbeeld 4 boeren zoals in het voorbeeld links, heeft u Four of a Kind. Het maakt niet uit wat de 5e kaart is in dit geval. Als meerdere spelers een Four of a Kind hebben, heeft de speler met de hoogste kaart de hoogste waarde. Een Four of a Kind met boeren is dus lager dan een Four of a Kind met vrouwen. De aas is in dit geval de hoogste kaart.

Four of a kind

Full House

Een Full House wordt gevormd door een Three of a Kind plus een pair. In het voorbeeld hiernaast zijn er 3 zevens en 2 drie├źn. Als meerdere spelers een Full House hebben, wordt er eerst gekeken naar het hoogste Three of a Kind. Als deze gelijk is, wordt er gekeken naar de hoogte van het pair. De full house 777-33 is dus hoger dan de combinatie 444-AA.

Four of a kind

Flush

Een flush is een combinatie van 5 kaarten van dezelfde soort, die niet opeenvolgend zijn. Een voorbeeld is dus een vrouw, tien, 7, 5 en een 3 van ruiten. Als de kaarten wel op volgorde liggen heeft de speler geen flush maar een straight flush of misschien zelfs een royal flush. Als meerdere spelers een flush hebben, wint de flush met de hoogste kaart.

Four of a kind

Straight

Een straight is een combinatie van 5 oplopende kaarten, die niet van dezelfde kleur zijn. De aas kan weer laag worden gebruikt (aas, 2, 3, 4, 5) of hoog (10, boer, vrouw, heer, aas). Als meerdere spelers een straat hebben, is de straat met de hoogste kaart weer de hoogste combinatie. Een straat 10, boer, vrouw, heer, aas is dus een hogere combinatie dan een straat van 6, 7, 8, 9 en 10.

Four of a kind

Three of a Kind

Een three of a kind is een combinatie van 3 dezelfde kaarten en 2 kaarten van een andere waarde. In het voorbeeld links heeft de speler 3 vieren en daarnaast nog een 2 en een 10. Als meerdere spelers een three of a kind hebben, heeft de speler met de hoogste three of a kind de hoogste waarde. De combinatie 9-9-9-2-3 is dus hoger dan de combinatie 4-4-4-A-K. De hoogste three of a kind bestaat uit 3 azen.

Four of a kind

Two Pair

Een two pair bestaat uit 2 paartjes met daarnaast nog een vijfde kaart. Het hoogste pair dat mogelijk is, is een paar azen. De waarde van de two pair wordt bepaald door de hoogte van het hoogste paar. De combinatie AA-22-3 is dus hoger dan de combinatie KK-QQ-J. Als meerdere spelers hetzelfde hoogste paar hebben, wordt er naar het laagste paar gekeken. De combinatie AA-KK-3 is hoger dan de combinatie AA-44-5. Als ook het tweede paar hetzelfde is, wordt er gekeken naar de waarde van de 5e kaart.

Four of a kind

One Pair

Dit is een pokerhand met slechts 1 paar erin. Een paar is een combinatie van 2 kaarten met dezelfde waarde, bijvoorbeeld 2 negens. De waarde van deze combinatie wordt bepaald door de hoogte van het paar. Als meerdere spelers hetzelfde paar hebben, wordt er eerst gekeken naar de 3e kaart, daarna naar de 4e kaart en tenslotte naar de 5e kaart. De combinatie AA-10-9-8 is dus hoger dan de combinatie AA-5-4-3, maar lager dan de combinatie AA-K-2-3.

Four of a kind

High Card

High Card is de benaming voor de pokerhand die geen enkele van bovenstaande combinaties heeft gemaakt. De hoogte van een high card wordt eerst bepaald door de hoogste kaart, daarna door de 1 na hoogste kaart enzovoorts. De combinatie in het plaatje links wordt ook wel King High genoemd, omdat de koning de hoogste kaart van de combinatie is.