De Open-face Chinees Poker variant 2-7 Pineapple is een variant die vol zit met actie. Bij dit spel is het de bedoeling om in de middelste rij juist een zo laag mogelijke combinatie neer te leggen. De bovenste rij moet vervolgens weer van hogere waarde zijn dan de onderste rij. Door deze andere spelregels is het voor een speler veel makkelijker om een hoge combinatie op de bovenste rij te maken en vervolgens veel royalties te scoren.De middelste rij

Zoals gezegd is het doel om in de middelste rij zo laag mogelijke kaarten neer te leggen. In de middelste rij mag geen poker combinatie worden gemaakt. Er mag hier dus geen paar, flush, straat of nog hoger liggen. Daarnaast moet elke kaart in deze rij een tien of lager zijn. Als een speler een hogere kaart in de middelste rij legt of hier een paar of beter maakt, fouled hij zijn hand. Hij verliest dan automatisch de hand.

Het linkerplaatje is een voorbeeld van een goede hand in 2-7 Pineapple. De middelste rij vormt geen paar of hoger, en alle kaarten zijn een tien of lager. Sterker nog, de middelste rij is de laagste en dus de best mogelijke combinatie. De laagste combinatie voor de middelste rij is dus een 2-3-4-5-7 van verschillende kleuren. Dit levert de speler 8 bonuspunten op. Daarnaast zorgt deze combinatie ervoor dat de speler naar Fantasyland gaat.

Een combinatie in de middelste rij met een 8 of 9 als hoogste kaart levert ook bonuspunten op. Lees de 'Puntentelling' pagina om een overzicht te zien van de royalties die met dit spel behaald kunnen worden.

Fantasyland

Voor deze variant gelden er een aantal andere regels rondom Fantasyland. Bij 2-7 Pineapple moet een speler op de bovenste rij minimaal 2 koningen of hoger hebben. QQ is dus niet meer voldoende. Als de speler 2-3-4-5-7 op de middelste rij heeft gaat de speler ook naar Fantasyland.

Haalt een speler KK of hoger op de bovenste rij of 2-3-4-5-7 op de middelste rij, dan krijgt deze speler 14 kaarten in Fantasyland. Haalt een speler echter allebei, dus zowel KK of hoger op de bovenste rij en 2-3-4-5-7 op de middelste rij, dan krijgt deze speler 15 kaarten in Fantasyland. Om in Fantasyland te blijven kan er weer naar de spelregels van de Classic-variant gekeken worden. De speler moet dan minimaal four of a kind op de onderste rij halen of three of a kind op de bovenste rij. Het behalen van 2-3-4-5-7 op de middelste rij is niet voldoende om in Fantasyland te blijven. Als een speler het lukt om in Fantasyland te blijven, dan krijgt deze speler altijd 14 kaarten.